Regionale examen bijeenkomsten vmbo

Cursus Hoe kijk je een examen na
23 februari 2018
Docentenmiddag wiskunde D online
24 februari 2018
Toon alles
Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) organiseert vier regionale bijeenkomsten voor docenten wiskunde. Tijdens de bijeenkomsten willen we in gesprek gaan met docenten die ervaring hebben met het centraal examen wiskunde vmbo bb, kb en/of gl/tl. Naast algemene zaken zijn de vakspecifieke regels, bijvoorbeeld over afronden, en het correctievoorschrift onderwerpen die zeker aan bod zullen komen. Wij merken dat dit onderwerpen zijn die leven onder docenten en waar niet iedereen hetzelfde over denkt.  De uitkomsten van de bijeenkomsten worden gebruikt om te kijken of en zo ja, op welke manier we het (papieren en digitale) examen en het correctievoorschrift kunnen verbeteren.
 
Wilt u meepraten over deze onderwerpen? En heeft u een examenklas wiskunde vmbo of geeft u wiskunde in de bovenbouw van het vmbo? Geeft u zich dan op voor één van de bijeenkomsten.
De bijeenkomsten vinden plaats op:
1. dinsdag 13 maart, 15.30-18.30 uur in Eindhoven 
2. donderdag 29 maart, 15.30-18.30 uur in Rotterdam
3. dinsdag 3 april, 15.30-18.30 uur in Zwolle 
4. dinsdag 10 april, 15.30-18.30 uur in Utrecht
Op elke bijeenkomst is ruimte voor 25-30 docenten. Indien meer dan 30 docenten zich aanmelden, dan zullen we niet alle inschrijvingen kunnen honoreren. We zullen dan kijken naar een evenredige verdeling tussen docenten die lesgeven aan bb, kb en gl/tl. Daarnaast zal er een reservelijst gehanteerd worden. U wordt tijdig geïnformeerd over uw deelname of plek op de reservelijst.
 
 
Met vriendelijke groet,
 
Ingeborg Riedijk
clustermanager vmbo
College voor Toetsen en Examens