Professor van der Blij overleden
31 januari 2018
Omkering correctievolgorde van de baan
8 februari 2018
Toon alles

PReVO staat voor Platform Rekenonderwijs VO en is kortgeleden opgericht om het gat op te vullen dat zal ontstaan wanneer het Steunpunt Taal & Rekenen stopt. Naar verwachting zal dat eind 2018 zijn. 

Het Steunpunt Taal & Rekenen heeft sinds de invoering van de rekentoets de scholen geholpen door o.a. het organiseren van informatie- en netwerkbijeenkomsten en het uitbrengen van flitsberichten om de docenten en rekenco√∂rdinatoren op de hoogte te houden van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de rekentoets. 

Het gezamenlijke belang van NVvW en PReVO voor goed rekenonderwijs heeft het bestuur van de NVvW doen besluiten om PReVO praktisch te ondersteunen met het opzetten van een structuur om de doelgroep te kunnen blijven voorzien van relevante informatie over rekenzaken. Tegelijk bundelen we onze krachten in contacten met beleidsmakers.
Rekendocenten en co√∂rdinatoren zijn er op elke school en hebben veel verschillende vakachtergronden. Dat maakt dat er een zorgvuldige verkenning nodig is om te kijken op welke wijze PReVO en NVvW bestuurlijk, financieel en inhoudelijk met elkaar verbonden kunnen worden. De toekomstige leden van PReVO, dit kunnen ook NVvW-leden zijn, zullen door het betalen van contributie de activiteiten van het platform mogelijk maken. Hoe dit er precies gaat uitzien is onderwerp van gesprek. Geef hier aan dat je graag op de hoogte gehouden wilt worden van de verdere ontwikkelingen.