Uitnodiging Math4MBO 23 februari 2018

Ebrina Smallegange
Roep om alternatief voor rekentoets
18 januari 2018
Cover Euclides 93-4
Euclides jaargang 93, nummer 4
30 januari 2018
Toon alles

Op vrijdag 23 februari 2018 is de volgende bijeenkomst rond wiskunde in MBO-Techniek. We zijn begonnen via de math4all-website een set lesmateriaal voor MBO te ontwikkelen die het basisdeel en het keuzedeel techniek zullen afdekken. De opzet en de indeling zijn gemaakt en vanaf januari 2018 wordt er materiaal geplaatst. Augustus 2018 zal het moment worden waarop het materiaal kan worden gebruikt.

Voor alle collega’s wiskunde in het mbo:

onderwerp: Evaluatie ontwikkelde lesstof wiskunde MBO en verdere ontwikkelingen
datum: vrijdag 23 februari 2018
tijdstip: 13.00 – 16.00 uur
locatie: Consortium Beroepsonderwijs, Disketteweg 11, Amersfoort

Wiskunde is een basisvak in technische en economische richtingen in het mbo, tenminste dat hoort het te zijn. Toch is de situatie niet echt rooskleurig. Er blijkt bij docenten een grote behoefte te bestaan aan geschikt lesmateriaal want veel methodes zijn verouderd. Uitgevers zijn niet geneigd in nieuwe methodes te investeren. Verder valt op dat de lestijd voor wiskunde overal onder druk staat door invoering van het vak rekenen. Door invoering van keuzedelen wiskunde voor het hbo kan de aansluiting naar het hbo weer verbeteren.

Namens de Stichting Math4All en de werkgroep mbo-hbo van de Nederlandse Vereniging van wiskundeleraren (NVvW) nodigen wij u uit voor een bijeenkomst waarin we u de plannen voor het verder ontwikkelen van lesmateriaal voor wiskunde in het MBO (projecttitel: Math4MBO) willen voorleggen. Wij denken daarbij vooral aan de technische en economische opleidingen niveau 4. Inmiddels is er al een hoofdstuk ontwikkeld “Lineaire verbanden” voor het Keuzedeel K0205. De techniek is nog niet perfect (de opgavennummering is nog niet OK, het Totaalbeeld werkt nog niet zoals bedoeld), maar verder kan men daar de beoogde opzet zien. Ook is te zien dat de contextkleuring wel hier en daar nog open ligt. Daar zou de inbreng van collega’s uit het mbo vooral moeten liggen. Alle commentaar is welkom: laten we samen proberen er iets moois van te maken.

Het hoofdstuk “Lineaire verbanden” is te bekijken via www.math4all.nl > Wiskunde MBO > Keuzedeel Technisch MBO.

Wij rekenen weer op een grote opkomst van collega’s uit het mbo.

Ton Otten (a.f.otten@xs4all.nl)
Frits Spijkers (f.spijkers@math4all.nl)
Michel van Glabbeek (michelvanglabbeek@icloud.com) namens de NVvW