Wereldwiskunde Fonds op de NWD
11 januari 2018
Roep om alternatief voor rekentoets
18 januari 2018
Toon alles
curriculum.nu logo

Op 1 november heeft het bestuur van de NVvW de leden gevraagd om feedback te geven op het document dat als inbreng moet dienen voor het ontwikkelteam Rekenen en Wiskunde van curriculum.nu. We ontvingen daarop heel veel reacties, zowel van individuele leden, als van werkgroepen of groepjes collega’s. Al die reacties zijn zorgvuldig gelezen en beoordeeld. Het resultaat is opgestuurd naar curriculum.nu en is hier te lezen. 

Ook de NVORWO (Nederlandse Vereniging voor de Ontwikkeling van het Reken- Wiskunde Onderwijs) heeft een stuk opgestuurd naar Curriculum.nu. Dit stuk is te lezen via de website van de NVORWO