Wiskunde voor technici
27 december 2017
curriculum.nu logo
Inbreng NVvW voor curriculum.nl
15 januari 2018
Toon alles

Ook dit jaar zal het Wereldwiskunde Fonds met een boeken­stand aanwezig zijn op de Nationa­le Wiskun­de Dagen (NWD) in Noord­wijker­hout. De Nationa­le Wiskun­de Dagen worden op 2 en 3 februa­ri 2018 gehou­den.

Tijdens de NWD zullen we veel ver­schil­lende binnen- en buiten­landse studie­boeken aanbie­den. Er zullen ook veel Neder­landse school­boeken van voor de Mammoet­wet en boeken over aller­lei interes­sante wiskun­dige onder­werpen in onze stand voor u klaar­liggen, evenals veel jaargangen van het tijdschrift Pythagoras. Dit alles voor erg lage prijzen. En natuur­lijk wordt de gehele op­brengst besteed aan projec­ten ten bate van het wiskun­deonder­wijs in ontwik­kelings­landen.