Drieluik Anne van Streun over wiskundig denken voltooid
9 december 2017
NETWERKBIJEENKOMST REKENEN VOORJAAR 2018
18 december 2017
Toon alles

Examenleerlingen op het vwo met een slecht gemaakte rekentoets hoeven niet te vrezen voor hun diploma. De rekentoets telt definitief niet mee voor het eindexamen van vwo’ers komend voorjaar, zegt minister Arie Slob voor Voortgezet Onderwijs. Wel geeft de minister aan dat er voor leerlingen die de rekentoets juist wel nodig hebben, bijvoorbeeld voor het behalen van een cum laude diploma, een overgangsregeling komt. 

Het nieuwe kabinet had al afgesproken dat rekentoets moet plaatsmaken voor een alternatief. De afgelopen maanden hebben OCW en een afvaardiging van de NVvW gewerkt aan dit alternatief. Binnenkort hopen we dit alternatief te kunnen presenteren.