Drieluik Anne van Streun over wiskundig denken voltooid

Bijeenkomst Math4MBO-project
28 november 2017
Rekentoets telt niet mee voor vwo
15 december 2017
Toon alles

Vanaf de SLO-website is het nieuwe boek van Anne van Streun en zijn coauteur Peter Kop onder redactie van Nico Alink te downloaden. Het is getiteld Ontwerpen van wiskundige denkactiviteiten onderbouw havo/vwo.
Naast richtlijnen voor de opbouw van een wiskundige denkactiviteit (WDA) bevat het boek een schat aan voorbeelden van wiskundig denken in concrete opgaven voor de domeinen Meetkunde, Verbanden en Statistiek. Deze voorbeelden zijn direct toepasbaar in wiskundelessen in de onderbouw van havo/vwo.

Anne van Streun (1941) is emeritus- hoogleraar wiskundedidactiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 1989 promoveerde hij op het proefschrift ‘Heuristisch wiskundeonderwijs’ (promotoren: A.D. de Groot, Max van der Kamp, Willem Schaafsma). In 2001 hield hij zijn oratie ‘Het denken bevorderen’. Gedurende zijn hele loopbaan heeft hij zich bezig gehouden met de vraag hoe het wiskundeonderwijs de leerlingen kan toerusten met relevante wiskundige kennis, en met de vaardigheid om complexere wiskundige problemen op te lossen.

Na ‘Onderwijzen en toetsen van wiskundige denkactiviteiten’ en ‘Ontwerpen van wiskundige denkactiviteiten bovenbouw havo/vwo’ is dit zijn derde en laatste boek in de SLO-reeks over WDA.
Zijn intellectuele inspanningen zijn vanaf nu vooral gericht op het heroveren van het clubkampioenschap bij schaakclub Ureterp.

Peter Kop (1954) is wiskundeleraar aan de GSG Leo Vroman en wiskundedidacticus aan de Universiteit Leiden. Hij werkt momenteel aan een proefschrift met als werktitel ‘Graphing formulas to develop symbol sense’.