curriculum.nu logo
Visie op wiskunde in het VO
2 november 2017
Welkom
4 november 2017
Toon alles

Op zaterdag 4 november 2017 vond de jaarvergadering/studiedag van de NVvW plaats in het Ichthus College, Vondellaan 4 in Veenendaal.

Van 10.00 uur tot 11.00 uur vond de jaarvergadering plaats, met de vaste onderdelen zoals de jaarrede van de voorzitter, notulen, jaarverslagen, jaarrekening en bestuursverkiezing. We hebben hierbij afscheid genomen van de voorzitter Swier Garst.

Van 11.00 uur tot 16.00 uur was er tijd voor de studiedag, met lezingen, workshops en markt. Het thema voor deze studiedag was:

WISKUNDE uit de KUNST

Zowel wiskundigen als kunstenaars raken snel gefascineerd door structuren, patronen en wetmatigheden. De combinatie wiskunde en kunst ligt voor de hand, maar heeft binnen de schoolwiskunde nog niet echt een plek veroverd. Tijdens deze studiedag werd gekeken naar de mogelijkheden om wiskunde en kunst in de klas te combineren. Denk bijvoorbeeld aan de rol van wiskunde in vlakvullingen, muziek en architectuur, maar ook aan wiskunde met rap, animaties en 3D-printen.

Kunstige contexten kunnen aanleiding zijn voor leerlingen om zich op een creatieve manier in een wiskundig onderwerp te verdiepen. Tenslotte is goede wiskunde geen wetenschap maar kunst: Wisconst! De relatie tussen wiskunde en kunst is spannend en soms gespannen. Wat is de verhouding tussen vaardigheid en creativiteit? En hoe verhouden zich didactische ideeën uit beide disciplines? Oefening baart vanzelf kunst? Tijdens deze studiedag lieten we ons vooral door kunst inspireren.