Wereldwiskunde Fonds
Oktoberveiling weer een groot succes
1 november 2017
Jaarvergadering / studiedag 2017
4 november 2017
Toon alles
curriculum.nu logo

Begin 2018 gaan de ontwikkelteams in het kader van curriculum.nu aan de slag met het ontwerpen van bouwstenen voor een nieuw curriculum. Een van de ontwikkelteams is het team voor rekenen en wiskunde. Aan de NVORWO en de NVvW is gevraagd om een visiedocument te schrijven dat als input geldt voor het ontwikkelteam.

Lees het voorlopige visiedocument van de NVvW hier: Voorlopig visiedocument (31 oktober 2017).

Op 8 januari 2018 moet het visiedocument worden opgestuurd naar curriculum.nu. We hebben onze leden gevraagd om mee te denken en online of via een bijeenkomst hun feedback te geven op de eerste versie van het document. Hier hebben we heel veel reacties op gekregen en we proberen deze zo goed mogelijk te verwerken.